Avukatlık Mesleğine Genel Bir Bakış

Avukatlık Mesleği

Kişiler ile diğer bireyler, kurumlar ya da devlet arasında çıkan her türlü anlaşmazlık durumunda mahkemede görülen davaların, savunmasını üstlendiği kişi lehine sonuçlanması için çalışmalar gerçekleştiren, araştırmalar yapan kişiye avukat denir. Mersin ilinde ceza avukatı, boşanma avukatı gibi pek çok dalda görev üstlenen avukatlar, tüm çalışmalarını başta yasa ve Anayasa olmak üzere tüm hukuki kaynaklara göre gerçekleştirmek ile yükümlüdür. Mersin hukuk fakültelerinden mezun olması beklenen avukatlar, mezun olur olmaz meslek hayatlarına atılmazlar. Öncelikle belirli bir süre boyunca stajlarını tamamlamaları ve mesleğe hazır olduklarını ispatlamaları gerekir. Avukatlık yapabileceğine dair bir itibar uyandıran avukatlar, stajlarını tamamlar tamamlamaz, görevlerine başlayabilirler. Avukat olmak isteyen avukat adaylarının öncelikle üniversite sınavından almaları gereken puanı kazanmaları gerekir. Teknik olarak, bu puanı almak Hukuk fakültelerinde eğitim görmek için yeterli olsa bile avukatların meslek hayatlarında para kazanabilmeleri ve başarılı olabilmeleri için de birtakım özelliklere sahip olmaları gerekir. Bunlar içerisinde en önemli özelliğin kesinlikle ikna etme gücüne sahip olma olduğunu söyleyebiliriz.

Avukatların En Temel Görevleri

Müvekkilinin haklı olduğuna kanaat getiren avukat mersin şehrinde bunu deliller ile yargıca sunması ve yargıcı da müvekkilin haklı olduğu konusunda ikna etmesi gerekir. Bunun dışında avukatların olaylar arasında bağlantı kurabilme gücüne, olayları mantıklı bir şekilde değerlendirebilme yetisine, sözel akıl yürütebilme becerisine de sahip olmaları gerekir. Ayrıca kuvvetli bir belleğe sahip olmak, araştırmacı ve detayları öğrenmeyi seven bir kişiliğe sahip olmak da avukatların mesleklerinde başarılı olabilmeleri için oldukça gereklidir. Bütün bu özelliklere sahip olduğunu düşünen kişiler, adaleti de gerçekleştirmek istiyorlarsa, Hukuk Fakültelerinde okuduktan sonra mesleklerine başlayabilirler.

Avukatlık Mesleği

Tüm avukatların birbirleriyle ile bağlantılı birden çok görevi vardır. Öncelikle kendisinden müvekkili olmasını isteyen kişi ile konuşmak ve gözlem yapmak, ilk görevi içerisinde yer alır. Kendisinden yardım almak isteyen kişinin davasında haklı ve masum olduğuna ikna olan avukatlar, dava ile ilgili çalışma sürecini başlatırlar. Bu süreç içerisinde müvekkillerinin haklı olduğunu kanıtlayacak delilleri toplamak için araştırma yapmak, dava ile ilgili tüm yasaları incelemek, müvekkilinin açtığı davalara mahkemede katılmak, dava ile ilgili tanıklara mahkemede sorular sormak, kararın müvekkil lehine sonuçlanması için savunma metni hazırlamak, avukatların temel yükümlükleridir. Bu savunma metinlerinin mahkemede konuşmasını üstlenen avukatlar, dava ile ilgili icra takip işlemlerini de gerçekleştirirler.

Mersin’li avukatlar, üniversiteyi bitirip, stajlarını da başarı ile bitirdikten sonra bir avukat yanında çalışmak üzere büroda görev almaya başlayabilir. Avukatlar, ceza, idare, iş, medeni farklı dallarda uzmanlaşarak da görevlerini devam ettirebilir. Ülkemizde başarılı olan avukatların çoğunun belirli bir hukuk dalında uzmanlaşmış olan kişiler olduğunu söylemek, yanlış olmaz. Avukatlarda uzmanlık zorunlu olmasa ve her avukat her davaya girebilse bile belirli bir dalda uzmanlaşmış avukatlar, dava süreçlerini daha başarılı bir şekilde yönetirler. Bu yüzden avukat ile anlaşmadan önce hangi alanda uzman olduğunu araştırmalı ve ardından sizin davanızda uzmanlaşmış ise o avukat ile anlaşmalısınız. Böylelikle davanın sizin lehinize sonuçlanması için doğru bir adım atmış olabilirsiniz.

Avukatların Çalışma Ortamı ve Koşulları

Avukatlar, başta adliye ortamı ve büro olmak üzere meslek gereği genel olarak, kapalı ortamlarda çalışırlar. Ancak bazen davanın gerektirdiği durumlarda keşif amaçlı olarak, açık havada da çalışmak gereği duyabilirler. Bu süreçte bir avukat mersin şehrinde açık alandaki çalışmalarını ve tüm diğer çalışmalarını, savcı, yargıç ve emniyet müdürlüğü mensupları ile iletişim ve işbirliği içerisinde gerçekleştirirler. Avukatlar, dilerlerse bir tüzel kişiliği olan özel şirketlerin avukatlığını üstlenebilecekleri gibi kamu kurum ve kuruluşlarında da görev alabilirler.